fbpx

4 kreativa sätt att rekrytera studenter på

Vi hjälper företag studenter.

Företagen hoppas på att kunna attrahera och rekrytera de absoluta topptalangerna när det gäller nästa generations arbetskraft och gör detta genom att rikta sig till potentiella kandidater så tidigt som möjligt under deras studier.


Rekrytering av rätt kandidater har blivit otroligt konkurrenskraftig och för att ditt företag skall vara med och konkurrera om dessa behöver ni steppa upp era strategier för rekrytering på campus. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära med jobb, utan det handlar snarare om att innovera rekryteringsstrategin. Det som tidigare har fungerat kommer inte fungera för morgondagens studenter.


Många företag arbetar fortfarande på samma sätt som de alltid har gjort. Nämligen att ställa upp sin monter på en arbetsmarknadsmässa en gång per år och letar efter studenter som läser sista året för att förhoppningsvis lyckas väcka intresset. Känner du igen dig i detta? Låt oss då presentera några konkurrenskraftiga tips för att ni ska sticka ut som arbetsgivare och vinna kampen om morgondagens talang. 


1.     Hjälp studenterna i början av deras studier

Yes, du läste rätt. Stick ut bland alla arbetsgivare genom att etablera en närvaro bland studenter redan från start. För många av studenterna kommer ni vara den första kontakten med en potentiell framtida arbetsgivare. De kommer på så vis ha er i åtanke genom hela sin utbildning och ni kommer med större sannolikhet bli ett självklart val av arbetsgivare. Först på bollen helt enkelt!


General Electric och Consumers Energy är ett fantastiskt exempel på detta. Under introduktionen på ingenjörsutbildningarna på Michigan State University dök de upp för att hjälpa nya studenter med att flytta och bära möbler. Företagen hade inte heller skickat vem som helst utan det var högt uppsatta chefer som var här för att hjälpa till. Så långt var de villiga att gå för att bygga en relation med studenterna från dag ett. 


Genialiskt om ni frågar oss!


2.     Ha en dedikerad landningssida för nyexaminerade studenter


Vi lever i en digital värld och du kommer inte lyckas komma åt studenterna om du inte har en dedikerad karriärssida för studenter. På så sätt kommer ni tydligt kommunicera till studenter vilka karriärmöjligheter ni erbjuder och det kommer inte råda några funderingar från studenterna om det är roller som passar som första-jobb.

Om ni inte har en karriärsida för studenter så bör ni åtminstone ha en landningssida som är avsett för dem. Alla möjligheter som finns efter examen väcker studenternas intresse och gör att de vill jobba för er. 


3.     Visa intresse under studieperioden


Innovera era rekryteringsstrategier på campus genom att vara fysiskt närvarande på campus, inte bara en-två gånger per år, utan regelbundet. Ditt företag bygger sitt arbetsgivarvarumärke på så sätt då ni får en möjlighet att prata med studenter och bygga en positiv bild av er som företag och som arbetsgivare.


Ni kommer även att ha örat mot marken och förstå vad studenter söker. Visa de att ni verkligen är där för dem och stöttar ändamål som intresserar dem, såsom globala uppvärmningen eller anständiga arbetsvillkor. Var inte blyga med att visa upp vad ni gör för att jobba för en bättre värld.


Ytterligare konkreta saker ni kan göra för att hjälpa och finnas där för studenter under studieperioden är exempelvis mentorskapsprogram, CV-workshops och intervjuträning. Detta bör ni inte enbart göra för de studenter du är intresserad av, utan för alla.


4.     Anordna informella studentträffar


Bästa sättet att bygga relation med studenter är att möta de på deras nivå. Desto mer avslappnade och informella era träffar med studenter är, desto mer öppna och tillmötesgående kommer studenterna att vara. Få det att kännas som vilket vardagligt universitetsrelaterad event som helst. Exempel på vad ni kan göra:

• Anordna luncher

• Erbjud studenter att få följa någon av era anställda en dag

• Anordna företagsbesök

 

Våga tänka utanför boxen! Kontakta oss om ni vill ha hjälp med att sätta upp er strategi för rekrytering av studenter.

Redo att innovera sättet att rekrytera studenter på?

Essentiq hjälper företag med deras strategier för att attrahera studenter. Våra koncept vi jobbar efter är beprövade. Har ni råd med att inte jobba för att stärka ert arbetsgivarvarumärke?

Shopping Basket