Proaktiv rekrytering genom talangpool

Guide – Kom igång med proaktiv rekrytering

Guide - Kom igång med proaktiv rekrytering

Vi hjälper företag studenter.

Proaktiv rekrytering är något som ofta efterfrågas, men det är också ganska vanligt att man inser behovet av att vara proaktiv för sent. Det är först när rekryteringsbehovet uppstår som man förstår att man har en lång process framför sig. Vi rekommenderar därför arbetsgivare att komma igång med sin rekrytering redan idag för att snabbt, smidigt och kostnadseffektivt skall kunna tillsätta vakanta tjänster i framtiden.

Att komma igång

Första steget för att komma igång med sin proaktiva rekrytering är att kartlägga kompetenser för att se var det finns potential och gap, både på team- och individnivå. Genom att inse vilka kompetenser ditt team saknar eller kommer att sakna, kan du skapa en proaktiv strategi som bättre anpassar rekryteringen utefter personalbehovet.

När du har identifierat dina anställningsbehov som kommer fylla de gap där det finns kompetensbrister inom organisationen och även tagit hänsyn till utvecklingen av din organisation, så är det dags att bygga sin talangpool.

Talangpool

Det finns många smidiga digitala lösningar idag som du enkelt kan hantera din talangpool med. Med en kandidatrik talangpool kan den hjälpa dig att identifiera kompetenta kandidater redan innan en position har öppnats i företaget. Det gör det också möjligt för HR-chefer att kontinuerligt skaffa topptalanger och diversifiera vilken typ av färdigheter som organisationen behöver för att nå sina mål.

Karriärsida

För att öka sin kandidatbank kan man, förutom att lagra tidigare ansökningar, öppna upp för att ta emot spontanansökningar. Om du inte har en tilltalande karriärsida som lockar talanger är det ett perfekt tillfälle att göra det nu! Genom en karriärsida ges kandidater en möjlighet att själva visa sitt intresse för att jobba på ditt företag, även om det inte finns några lediga tjänster för tillfället. Enligt Svenskt Näringslivs Rekryteringsenkät 2018 är det endast 30% av de tillfrågade företagen som använder sig av spontanansökan som rekryteringsväg. Detta trots att det är en av de rekryteringsvägar som de tillfrågade anser fungera bäst.

För mer inspiration kring strategisk kompetensförsörjning, läs Strategisk talangattraktion   

Redo att innovera sättet att rekrytera studenter på?

Essentiq hjälper företag med deras strategier för att attrahera studenter. Våra koncept vi jobbar efter är beprövade. Har ni råd med att inte jobba för att stärka ert arbetsgivarvarumärke?

Tips på kreativa rekryteringsstrategier av studenter.

4 kreativa sätt att rekrytera studenter på

4 kreativa sätt att rekrytera studenter på

Vi hjälper företag studenter.

Företagen hoppas på att kunna attrahera och rekrytera de absoluta topptalangerna när det gäller nästa generations arbetskraft och gör detta genom att rikta sig till potentiella kandidater så tidigt som möjligt under deras studier.


Rekrytering av rätt kandidater har blivit otroligt konkurrenskraftig och för att ditt företag skall vara med och konkurrera om dessa behöver ni steppa upp era strategier för rekrytering på campus. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära med jobb, utan det handlar snarare om att innovera rekryteringsstrategin. Det som tidigare har fungerat kommer inte fungera för morgondagens studenter.


Många företag arbetar fortfarande på samma sätt som de alltid har gjort. Nämligen att ställa upp sin monter på en arbetsmarknadsmässa en gång per år och letar efter studenter som läser sista året för att förhoppningsvis lyckas väcka intresset. Känner du igen dig i detta? Låt oss då presentera några konkurrenskraftiga tips för att ni ska sticka ut som arbetsgivare och vinna kampen om morgondagens talang. 


1.     Hjälp studenterna i början av deras studier

Yes, du läste rätt. Stick ut bland alla arbetsgivare genom att etablera en närvaro bland studenter redan från start. För många av studenterna kommer ni vara den första kontakten med en potentiell framtida arbetsgivare. De kommer på så vis ha er i åtanke genom hela sin utbildning och ni kommer med större sannolikhet bli ett självklart val av arbetsgivare. Först på bollen helt enkelt!


General Electric och Consumers Energy är ett fantastiskt exempel på detta. Under introduktionen på ingenjörsutbildningarna på Michigan State University dök de upp för att hjälpa nya studenter med att flytta och bära möbler. Företagen hade inte heller skickat vem som helst utan det var högt uppsatta chefer som var här för att hjälpa till. Så långt var de villiga att gå för att bygga en relation med studenterna från dag ett. 


Genialiskt om ni frågar oss!


2.     Ha en dedikerad landningssida för nyexaminerade studenter


Vi lever i en digital värld och du kommer inte lyckas komma åt studenterna om du inte har en dedikerad karriärssida för studenter. På så sätt kommer ni tydligt kommunicera till studenter vilka karriärmöjligheter ni erbjuder och det kommer inte råda några funderingar från studenterna om det är roller som passar som första-jobb.

Om ni inte har en karriärsida för studenter så bör ni åtminstone ha en landningssida som är avsett för dem. Alla möjligheter som finns efter examen väcker studenternas intresse och gör att de vill jobba för er. 


3.     Visa intresse under studieperioden


Innovera era rekryteringsstrategier på campus genom att vara fysiskt närvarande på campus, inte bara en-två gånger per år, utan regelbundet. Ditt företag bygger sitt arbetsgivarvarumärke på så sätt då ni får en möjlighet att prata med studenter och bygga en positiv bild av er som företag och som arbetsgivare.


Ni kommer även att ha örat mot marken och förstå vad studenter söker. Visa de att ni verkligen är där för dem och stöttar ändamål som intresserar dem, såsom globala uppvärmningen eller anständiga arbetsvillkor. Var inte blyga med att visa upp vad ni gör för att jobba för en bättre värld.


Ytterligare konkreta saker ni kan göra för att hjälpa och finnas där för studenter under studieperioden är exempelvis mentorskapsprogram, CV-workshops och intervjuträning. Detta bör ni inte enbart göra för de studenter du är intresserad av, utan för alla.


4.     Anordna informella studentträffar


Bästa sättet att bygga relation med studenter är att möta de på deras nivå. Desto mer avslappnade och informella era träffar med studenter är, desto mer öppna och tillmötesgående kommer studenterna att vara. Få det att kännas som vilket vardagligt universitetsrelaterad event som helst. Exempel på vad ni kan göra:

• Anordna luncher

• Erbjud studenter att få följa någon av era anställda en dag

• Anordna företagsbesök

 

Våga tänka utanför boxen! Kontakta oss om ni vill ha hjälp med att sätta upp er strategi för rekrytering av studenter.

Redo att innovera sättet att rekrytera studenter på?

Essentiq hjälper företag med deras strategier för att attrahera studenter. Våra koncept vi jobbar efter är beprövade. Har ni råd med att inte jobba för att stärka ert arbetsgivarvarumärke?

Bygg din talangpool med studenter och yngre kompetens.

Strategisk talangattraktion

Strategisk talangattraktion

Vi hjälper företag studenter.

 För att en organisation ska ha möjlighet att nå framgång så är förmågan att attrahera, coacha, utveckla, rekrytera och behålla studenter avgörande. Många arbetsgivare underskattar ofta den entusiasm och nytänkande som yngre kompetens kan bidra med. När man som ung kommer in i ett företag finns en inneboende känsla av att man måste bevisa sig vilket ofta gör att man vill överprestera. Med det sagt vill vi genom denna artikel belysa fördelarna med att arbeta proaktivt med rekrytering av nyexaminerade och young professionals.

Talangpool

I vårt tidigare inlägg Talangpool – En förutsättning för effektiv rekrytering beskriver vi hur man kan genom att ha en kandidatpool kan göra rekryteringsprocessen mycket enklare genom att kunna sortera kandidater efter kriterier. Det finns idag många verktyg som hjälper dig att samla in och hantera kandidatprofiler.

Att arbeta med en talangpool är ett sätt att arbeta proaktivt med rekrytering. Många arbetsgivare ser det som ett tidskrävande process att hålla sin kandidatpool levande, men detta menar vi på är en stor missuppfattning. Särskilt med all teknik som finns för detta ändamål! Om man dessutom sätter det i perspektiv till de tids- och kostnadskrävande rekryteringsprocesser som måste startas upp om och om igen så är det ett oerhört effektivt arbetssätt. En rik kandidatpool kan utgöra grunden i all rekrytering och vakanta tjänster kan därför tillsättas betydligt snabbare och till en lägre kostnad. 

Ett starkt arbetsgivarvarumärke

Hur pass väl man lyckas med sin talangpool beror på er som arbetsgivares förmåga att bygga och kommunicera ert arbetsgivarvarumärke. Genom hög transparens kan din organisation locka och vårda talanger och uppmuntra dem att gå med i din talangpool. Marknadsföring kan ske i form av en företagsblogg, reklam på sociala medier eller regelbundna aktiviteter på campus. Det sistnämnda är något vi rekommenderar för att verkligen bygga en relation med era framtida anställda. Det finns massvis med kreativa sätt att sticka ut och nå studenternas uppmärksamhet. Vi hjälper dagligen företag med att vinna denna kamp.


Hur kommer det sig att vi pratar mycket om att fylla talangpoolen med nyexaminerade och youg professionals? Jo, låt oss nämna några av alla fördelar:


Stor flexibilitet

Nyexaminerade har vanligtvis en kombinationen av entusiasm över det första jobbet och avsaknad av rutiner som gör dem betydligt mer formbara för den roll ni behöver tillsätta. Dessutom har de ofta en annan livssituation som gör att de är mer flexibla geografiskt och med arbetstider.

Tekniskt kunnande

Studenter som tar examen i dag har växt upp med smarttelefoner och internet på ett annat sätt än tidigare generationer. Större delen av alla verksamheter, i alla branscher, går mer och mer åt det digitala. Detta ger unga en enorm fördel med deras kunskaper om ny teknik men också förmågan att snabbare anpassa sig till nya system och programvaror.

Nya perspektiv

Nyexaminerade och unga tillför nya perspektiv och kommer med nya infallsvinklar. Detta beror delvis på att utbildningen på universitet och högskolorna inte ser ut som de tidigare gjort och dels för att många kommer med frågor om hur och varför. Det ger dig också ett tillfälle att granska din egen verksamhets effektivitet och se på saken med nya ögon. Nytänkande är alltid en grundläggande faktor för förbättringsarbete.

Slutord

Brister i kompetensplanering och rekryteringsprocesser riskerar medföra höga kostnader på grund av felrekryteringar och ineffektivitet i verksamheten. Vi rekommenderar därför alla arbetsgivare att arbete aktivt med detta då det vill spara er tid och pengar i längden. Hör av er för ett kostnadsfritt rådgivningmöte.

Redo att innovera sättet att rekrytera studenter på?

Essentiq hjälper företag med deras strategier för att attrahera studenter. Våra koncept vi jobbar efter är beprövade. Har ni råd med att inte jobba för att stärka ert arbetsgivarvarumärke?

Bloggomslag (3)

Så här kan ditt företag hjälpa studenter

Så här kan ditt företag hjälpa studenter

Bloggomslag (3)
Vi hjälper företag studenter.

I en rapport har Saco studentråd kartlagt olika avtal och riktlinjer som kan hjälpa studenter till ett relevant jobb vid sidan av studierna. Den visar att det finns flera goda exempel som förtjänar en större spridning.

Ett relevant extra- eller sommarjobb ger inte bara studenten värdefulla erfarenheter och kontakter inför det kommande arbetslivet. Även arbetsgivare tjänar på att anställa studenter inom ramen för relevanta och kvalificerade tjänster. De kan dra nytta av studenternas kompetens redan under studietiden samtidigt som det stärker deras möjligheter att täcka framtida rekryteringsbehov.

Specialutformade avtal eller riktlinjer är ett sätt att underlätta för studenter som vill hitta ett arbete som är relevant för studierna och där de får användning av sin kunskap. I den här rapporten har Saco studentråd kartlagt vilka studentmedarbetaravtal, andra avtal och riktlinjer som Sacoförbunden tagit fram för studenter som arbetar vid sidan av studierna eller under sommaren.

Resultatet i korthet

Idag har studentmedarbetaravtal tecknats inom såväl kommunal och statlig som privat sektor. Därtill har vissa förbund tagit fram riktlinjer för studenter som arbetar. I princip alla förbund inom Saco är positiva till studentmedarbetaravtalen och ser många fördelar med dem. Men av 300 000 heltidsstudenter är det bara 100 som nyttjar ett studentmedarbetaravtal.

Slutsatser i korthet

  • Studentmedarbetaravtal är en anställningsform som låter studenter arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter med en koppling till studierna. Avtalet har stor potential men fler studenter och arbetsgivare behöver få kännedom om det. Det behövs fler och strategiska informationsinsatser riktade mot både studenter och arbetsgivare.
  • Reglerade yrken. Några förbund har tagit fram riktlinjer för studenter inom reglerade yrken och som vill arbeta extra eller under sommaren. Dessa riktlinjer talar om vilka arbetsuppgifter studenterna får göra, med eller utan handledning. Fler studentgrupper skulle kunna dra nytta av den typen av riktlinjer.
  • Sommarjobb. Studentens kontaktnät och tidigare arbetslivserfarenheter påverkar möjligheten att få ett relevant sommarjobb. Ett relevant extrajobb eller tidigare praktikperioder kan därför utgöra en smidig väg in till ett relevant sommarjobb.

 

Redo att innovera sättet att rekrytera studenter på?

Essentiq hjälper företag med deras strategier för att attrahera studenter. Våra koncept vi jobbar efter är beprövade. Har ni råd med att inte jobba för att stärka ert arbetsgivarvarumärke?

Hur arbetsgivare kan arbeta digitalt med talangattraktion

Hur arbetsgivare kan arbeta digitalt med talangattraktion

Hur arbetsgivare kan arbeta digitalt med talangattraktion

Vi hjälper företag studenter.

Det är nu mer inte en fråga om huruvida digital rekrytering kommer att ersätta vanlig rekrytering. Det har snarare bilivit det föredragna valet av rekryteringsmetod – särskilt för generation Z som föredrar digital framför traditionell kommunikation.

 

Spridningen av COVID-19 kommer för eller senare minska, men digital rekrytering är här för att stanna. Det är en viktig nyckel i hela rekryteringsprocessen och har bevisats sig ha stora fördelar. Den ger snabba och målinriktade resultat, samtidigt som den öppnar dörrarna för en bredare och mer kvalificerad kandidatpool.

Den gyllene medelvägen för 2021 kommer troligtvis vara en hybridstrategi: att kombinera digitala strategier med fysiska möten. Detta kan verkligen höja kvaliteten på era framtida rekryteringar.

När undervisningen så småningom kommer ställas om till fysisk kommer det vara en särskilt lämplig tidpunkt för att se över hur ni använder de digitala verktygen. Essentiq har sammanställt några av de verktyg som arbetsgivare kan använda för att ligga steget före i kampen om den bästa talangen. 

 

Delta i digitala event

Under senaste året har studenternas utbud på arbetsmarknadsmässor och dylikt varit lågt. Detta innebär guldläge för de företag som inser att konkurrensen om deras uppmärksamhet är betydligt lägre. Ni bör därför undersöka alla möjliga digitala campusevent som hålls för studenter och se till att närvara på dessa. Det kommer vara en generation av studenter som inte har fått knyta an till värdefulla kontakter inom näringslivet till följd av rådande situation. Nu finns chansen att vara först på den bollen och säkra er framtida kompetensförsörjning med högutbildad färsk kompetens!

 

Anordna ert eget digitala event

Varför inte ta hela rampljuset för er själva? Ett sådant event skulle kunna vara ett informationsevenemang, matchmaking-event eller interaktiva videokonferenser för mindre grupper där deltagare kan delta med video och ljud. Däremot krävs det en del viktiga procedurer som ni bör följa för planering, marknadsföring, optimering av innehåll, värd för evenemanget och utvärdering av resultatet. Vi hjälper er gärna med att utforma ert digitala event och kickstarta ert arbete med talangattraktion!

 

Bygg en talangpool

En talangpool är mer än bara en databas med kandidater, det är den bästa tekniken för proaktiv rekrytering. Den kan hjälpa dig att identifiera kompetenta kandidater redan innan en position har öppnats i företaget. Det gör det också möjligt för HR-chefer att kontinuerligt skaffa topptalanger och diversifiera vilken typ av färdigheter som organisationen behöver för att nå sina mål. Läs mer om fördelarna med en talangpool här.

 

Att arbeta kontinuerligt med evenemang, ambassadörsprogram och annat för att bygga relationer med studenter skapar möjligheten att skapa en “talangpool” av studenter som ännu inte slutfört sina studier.

Redo att innovera sättet att rekrytera studenter på?

Essentiq hjälper företag med deras strategier för att attrahera studenter. Våra koncept vi jobbar efter är beprövade. Har ni råd med att inte jobba för att stärka ert arbetsgivarvarumärke?

kandidater rekryterare arbetsgivare linkedin employer branding TA talent acquisition talang kompetens kompetensförsörjning

Kandidater och rekryterare

Relationen mellan kandidater och rekryterare är otroligt viktigt för arbetsgivares kompetensförsörjning. Ur ett employer branding-perspektiv är det A och O att sköta processen på rätt sätt.

Vi hjälper företag bli attraktivare arbetsgivare

Mentorskapsprogram – Utforma Sveriges framtid!

Mentorskapsprogram är ett fantastiskt sätt för arbetsgivare att lära känna studenter samt för studenter att få lära känna er. Detta blir ett väldigt naturligt sätt att nätverka utan att studenten/arbetsgivaren behöver känna någon press på att prestera.

Låt Studentambassadörer översätta ert budskap

Ambassadörsprogram – Bästa sättet att kommunicera företagets värderingar​

Ambassadörsprogram - Bästa sättet att kommunicera företagets värderingar

Vi hjälper företag studenter.

Översätt ert budskap

Genom att använda sig av entusiastiska ambassadörer som vill arbeta tillsammans med ert företag och bli en del av er, kan de sprida er gemenskap och ert företags värderingar. Ambassadörerna kan jobba med att informera om era värdegrunder, vad ni står för samt organisera sina egna aktiviteter. Kort och gott är tanken att ambassadörerna ska vara ansiktet utåt och en förlängd arm mot den nya generationen av arbetskraft.
 

Fördelarna är många

Det är ett effektivt sätt att börja bygga långsiktiga relationer med studenter och även få en fot in i studentkretsar. Vi hjälper till med att starta upp hela ert företags ambassadörsprojekt med utbildning, kontinuerlig uppföljning och färdiga mallar och ramverk för studentambassadörerna. 

För att ert företags budskap ska nå ut och för att ni ska kunna stärka ert Employer Brand mot studenter och young professionals, så bör ni med fördel ta hjälp med att översätta detta. Unga studentambassadörer kan tala samma språk och besitter stora nätverk inom sina utbildningar. Därmed kan ert företag enkelt nå ut med ert budskap, engagera unga drivna studenter och samtidigt etablera en närvaro på campus och bygga relationer med studenter. Efter att studenterna under sin studietid har matats med era värdegrunder och känner till er som arbetsgivare väl, kommer ni bli det självklara valet av arbetsgivare. 

Success story

Nike utnyttjar sin status som ett globalt imperium och använder sig av världskända idrottsutövare för att få unga att prata om deras varumärke. Nike förlitar sig dock inte enbart på kändisar som LeBron James för att hålla unga människor engagerade, de driver också ett framgångsrikt studentambassadörs-program med fokus på aktiva unga människor som lever och andas Nikes värderingar. Dessa ambassadörer förkroppsligar Nike-andan för vänner och familj och ser till att deras sociala kretsar tänker på Nike varje gång de behöver nya skor eller en ny träningströja.

“Word of mouth”-marknadsföring sår ett litet frö hos mottagaren som med tiden växer och mynnar ut i ett självklart beslut vid såväl val av sportartiklar som arbetsgivare. Att få studenter ge pålitliga rekommendationer till ett stort antal studiekamrater leder till “ringar på vattnet”-effekt som på ett mycket effektivt sätt stärker arbetsgivarvarumärket. Ett kreativt sätt att få den bästa talangen och de bästa studenterna att vilja jobba för en!

Redo att innovera sättet att rekrytera studenter på?

Essentiq hjälper företag med deras strategier för att attrahera studenter. Våra koncept vi jobbar efter är beprövade. Har ni råd med att inte jobba för att stärka ert arbetsgivarvarumärke?

Att skapa ett jordnära arbetsgivarvarumärke

Många arbetsgivare kämpar med sina studentrelationer och sitt arbetsgivarvarumärke men med vill utgångspunkt. Man kan debattera om huruvida den utgångspunkten är fel eller inte men enligt vår erfarenhet är inte det ett effektivt sätt att skapa sitt arbetsgivarvarumärke. Vad är det då man gör ”fel”?