employer brand research randstad essentiq arbetsgivarvarumärke kandidater

Axplock av viktiga lärdomar från Randstads rapport​

Detta är våra viktigaste take-aways från Randstads employer brand research 2021. Vi har läst den och gjort ett axplock av några relevanta lärdomar man kan dra från rapporten. Mer lärdomar kan komma senare, här är bara ett urval som vi gjort. All data kommer ifrån Randstad.

Bloggomslag (3)

Vad påverkar students val av arbetsgivare?

Vad påverkar studentens val av arbetsgivare?

Vi hjälper företag studenter.

I en undersökning av Harvard Business Review frågades 15 000 studenter tre frågor angående deras val av arbetsgivare, så här följer frågorna:

  • Vilka är de topp tre arbetsgivarna du skulle vilja jobba för?
  • Vilka är de topp tre faktorerna som påverkar ditt val av arbetsgivare?
  • Hur har du hittat dessa företag? (Sociala medier, produktanvänding, event på campus etcetera)

Resultatet blev så här:

Vilka är de topp tre arbetsgivarna du skulle vilja jobba för?

Vilka är de topp tre faktorerna som påverkar ditt val av arbetsgivare?

Hur har du hittat dessa företag?
(Sociala medier, produktanvänding, event på campus etcetera)

Som ni ser så är det inte själva jobbet som gör en arbetsgivare attraktiv utan det handlar om att visa upp sin kultur och sina anställda. Studenter vill känna en tillhörighet hos ett bra umgänge, visa då upp era relationer på arbetet och er kultur som ni har lyckats bygga upp. Det är därav viktigt att ha med rätt folk när man marknadsför sig på campus eller på andra plattformar för att det är det första intrycket en student får av er och det intrycket behöver vara det bästa. Det handlar inte längre om vad en student får för jobb längre utan vart en student kan se sig själva jobba och vilket företag det är som matchar hens värderingar och kultur.

Ert rykte är otroligt värdefullt. Det är väldigt viktigt för er att bygga upp ett gott rykte hos studenterna för att lyckas attrahera dom. Som ni ser är ”friends” den största anledningen till att en student hittar nya arbetsgivare. Word of mouth är något vi ständigt värnar om, lyckas ni visa upp er bra för ett X antal studenter kan vi garantera att de kommer berätta om er för deras vänner.

För att få ett bra rykte behöver ni synas oftare än vad ni gör idag och göra det på rätt sätt. Behöver ni hjälp med det?
Kontakta oss!

Redo att innovera sättet att rekrytera studenter på?

Essentiq hjälper företag med deras strategier för att attrahera studenter. Våra koncept vi jobbar efter är beprövade. Har ni råd med att inte jobba för att stärka ert arbetsgivarvarumärke?

employer branding arbetsgivarvarumärke tips råd HR

De 10 budorden för Employer Branding

Information som kommer i stora mängder text med mycket detaljer kan vara svårt att smälta. Därför har vi skapat en checklista som vi kallar de 10 budorden för Employer Branding. Följ dessa 10 råd så har ni kommit längre än majoriteten av alla arbetsgivare därute.

Omslagsbild Facebook-event (1)

Smart Moves första Matchmaking-event​

Nu är Smart Moves första Matchmaking-event avklarat och det blev succé. Tillsammans med Örebro universitet, Business Region Örebro och Smart Move – The Greater Örebro Area har vi inspirerat över 70 studenter att gå till handling gällande sin framtida karriär och sitt nätverk.

Bloggomslag (11)

Lyckas med digitala event

Digitala event är numera en vardaglig del av det externa Employer Branding-arbetet. I denna artikel går vi igenom några tips för att göra bättre digitala event mot studenter.