fbpx

Axplock av viktiga lärdomar från Randstads rapport

Vi hjälper företag studenter.

Detta är våra viktigaste take-aways från Randstads employer brand research 2021. Vi har läst den och gjort ett axplock av några relevanta lärdomar man kan dra från rapporten för att utforma sitt egna employer brand, eller arbetsgivarvarumärke om man så föredrar. Mer lärdomar kan komma senare, här är bara ett urval som vi gjort. All data kommer ifrån Randstad.

Varför är employer branding viktigt?

Bara 19% av kandidater och anställda ser en arbetsgivares externa varumärke som överensstämmande med hur verkligheten som anställd är. Det är det absolut största problemet idag. Anledningen består av många faktorer men den allra största är att den externa kommunikationen inte är tydlig och avsiktlig. Utmaningen som arbetsgivare ställs inför är mångsidig. Det handlar främst om hur man formar budskapet och vart man sprider det. 

Nästa skrämmande statistik är att det allra största hindret för en kandidat är att man inte vet hur det verkligen är att jobba för arbetsgivaren. Vad måste man göra då? Visa upp sina anställda och ge dem en plattform att kommunicera sin vardag utåt mot studenter och andra kandidater.

Vad efterfrågar kandidater?

De fem mest valda kriterierna utifrån Randstads undersökning, ordnade efter ökning från tidigare år, var:

 1. ”trevlig arbetsmiljö”
 2. ”intressanta arbetsuppgifter”
 3. ”balans mellan jobb och fritid”
 4. ”anställningstrygghet”
 5. ”attraktiv lön och förmåner”
 
Dessa kriterier är otroligt viktiga för att utforma sitt employer brand. Om man sitter i läget där man undrar vad man ska prioritera ska man läsa sidor 10-11 samt sidor 27-30 i rapporten.

Vilka företag har bäst employer brand?

Årets top 10 är följande företag:

 1.  IKEA
 2. Essity
 3. Sveriges Radio
 4. Volvo Cars
 5. Försvarets materialverk
 6. EY
 7. Södra Skogsängarna
 8. CGI
 9. Volvo Group
 10. Systembolaget
 
Vad kan man dra för lärdomar från denna top 10-lista? Jo, man kan studera hur det jobbar externt för att utveckla sitt egna employer brand.
 
Ladda ner Randstads rapport här.

Redo att innovera sättet att rekrytera studenter på?

Essentiq hjälper företag med deras strategier för att attrahera studenter. Våra koncept vi jobbar efter är beprövade. Har ni råd med att inte jobba för att stärka ert arbetsgivarvarumärke?

Shopping Basket