fbpx

Bygga en effektiv strategi för rekrytering av studenter

Vi hjälper företag studenter.

Campusrekrytering är något som arbetsgivare jobbar med för att locka och anställa nya studenter från universitet och högskolor. Strategierna för att rekrytera studenter kan variera kraftigt mellan arbetsgivare. Att arbeta kontinuerligt med evenemang, ambassadörsprogram och annat för att bygga relationer med studenter skapar möjligheten att skapa en ”talangpool” av studenter som ännu inte slutfört sina studier. 

Även om studenter känner stor press på sig att skaffa ett ansenligt jobb som är välbetalt efter sina långa slitsamma år som student, så sätts det även stor press på arbetsgivare. De behöver kontinuerligt jobba med att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke för att kunna få den bästa talangen bland universiteten att vilja jobba för en. I denna artikel kommer några tips på hur företag kan bygga en effektiv rekryteringsstrategi på campus och därmed bli förstahandsvalet av arbetsgivare.

BÖRJA MED REKRYTERINGSKAMPANJEN TIDIGT

Istället för att vänta på att locka kandidaterna under de sista åren av deras studier, bör arbetsgivare satsa på att etablera närvaro redan under tidigt stadie av studenternas utbildning. På så sätt kan de tidigt bygga relationer med studenter och knyta an till de bästa talangerna redan under det första året. Att hålla dem nära behöver inte betyda att man måste anställa dem, utan att erbjuda de guidning, mentorskap och en möjlighet att få insikter i branschen. Att börja tidigt hjälper arbetsgivare att utvärdera kandidaterna och hjälps dem bli en del av organisationen innan de anställs. Många förstaårs-studenter vet sällan vilken karriär de vill satsa på. Genom att tidigt engagera sig i deras val och vara med och bygga deras karriär, kommer er organisation alltid finnas med i bilden av deras framtida karriär.

TALA STUDENTERNAS SPRÅK

Kommunikation kan skapa en barriär mellan arbetsgivare och kandidater. Dessa unga talanger opererar på en annan nivå och behöver därför bemötas på just deras. Arbetsgivare som inte förstår detta kommer heller inte bli lyssnade på. Ett perfekt sätt att översätta språket är att använda sig av studentambassadörer som översätter ert budskap till studenternas språk. Enligt undersökningar så värdesätter generation Z bland annat en säker anställning och höga löner mest. Lyssna på vad de söker hos en arbetsgivare och berätta varför ni är bästa arbetsgivaren utifrån dessa. 

VÄLJ UNIVERSITET MED OMSORG

Vissa skolor är kända för att utbilda duktiga elever inom specifika områden. Men detta bör inte missleda arbetsgivare att lägga alla ägg i samma korg. Det finns garanterat bra kandidater på andra universitet och högskolor också. Välj universiteten med omsorg efter de färdigheter som efterfrågas. Ni kommer med större sannolikhet enklare nå med ert budskap och ert varumärke till de universitet som inte får lika mycket uppmärksamhet av arbetsgivare.

Rekryteringsstrategier på campus kan vara knepigt, men det viktigaste är i slutändan ert arbetsgivarvarumärke. Med ett bra sådant kommer ni få studenter att självmant prata om er och ”word of mouth”-marknadsföring är extremt kraftfullt. Genom att arbeta med de tips vi gett ovan kommer ni ligga steget före i kampen om studenternas uppmärksamhet.

Redo att innovera sättet att rekrytera studenter på?

Essentiq hjälper företag med deras strategier för att attrahera studenter. Våra koncept vi jobbar efter är beprövade. Har ni råd med att inte jobba för att stärka ert arbetsgivarvarumärke?

Shopping Basket