fbpx

Guide - Kom igång med proaktiv rekrytering

Vi hjälper företag studenter.

Proaktiv rekrytering är något som ofta efterfrågas, men det är också ganska vanligt att man inser behovet av att vara proaktiv för sent. Det är först när rekryteringsbehovet uppstår som man förstår att man har en lång process framför sig. Vi rekommenderar därför arbetsgivare att komma igång med sin rekrytering redan idag för att snabbt, smidigt och kostnadseffektivt skall kunna tillsätta vakanta tjänster i framtiden.

Att komma igång

Första steget för att komma igång med sin proaktiva rekrytering är att kartlägga kompetenser för att se var det finns potential och gap, både på team- och individnivå. Genom att inse vilka kompetenser ditt team saknar eller kommer att sakna, kan du skapa en proaktiv strategi som bättre anpassar rekryteringen utefter personalbehovet.

När du har identifierat dina anställningsbehov som kommer fylla de gap där det finns kompetensbrister inom organisationen och även tagit hänsyn till utvecklingen av din organisation, så är det dags att bygga sin talangpool.

Talangpool

Det finns många smidiga digitala lösningar idag som du enkelt kan hantera din talangpool med. Med en kandidatrik talangpool kan den hjälpa dig att identifiera kompetenta kandidater redan innan en position har öppnats i företaget. Det gör det också möjligt för HR-chefer att kontinuerligt skaffa topptalanger och diversifiera vilken typ av färdigheter som organisationen behöver för att nå sina mål.

Karriärsida

För att öka sin kandidatbank kan man, förutom att lagra tidigare ansökningar, öppna upp för att ta emot spontanansökningar. Om du inte har en tilltalande karriärsida som lockar talanger är det ett perfekt tillfälle att göra det nu! Genom en karriärsida ges kandidater en möjlighet att själva visa sitt intresse för att jobba på ditt företag, även om det inte finns några lediga tjänster för tillfället. Enligt Svenskt Näringslivs Rekryteringsenkät 2018 är det endast 30% av de tillfrågade företagen som använder sig av spontanansökan som rekryteringsväg. Detta trots att det är en av de rekryteringsvägar som de tillfrågade anser fungera bäst.

För mer inspiration kring strategisk kompetensförsörjning, läs Strategisk talangattraktion   

Redo att innovera sättet att rekrytera studenter på?

Essentiq hjälper företag med deras strategier för att attrahera studenter. Våra koncept vi jobbar efter är beprövade. Har ni råd med att inte jobba för att stärka ert arbetsgivarvarumärke?

Shopping Basket