fbpx

Hur arbetsgivare kan arbeta digitalt med talangattraktion

Vi hjälper företag studenter.

Det är nu mer inte en fråga om huruvida digital rekrytering kommer att ersätta vanlig rekrytering. Det har snarare bilivit det föredragna valet av rekryteringsmetod – särskilt för generation Z som föredrar digital framför traditionell kommunikation.

 

Spridningen av COVID-19 kommer för eller senare minska, men digital rekrytering är här för att stanna. Det är en viktig nyckel i hela rekryteringsprocessen och har bevisats sig ha stora fördelar. Den ger snabba och målinriktade resultat, samtidigt som den öppnar dörrarna för en bredare och mer kvalificerad kandidatpool.

Den gyllene medelvägen för 2021 kommer troligtvis vara en hybridstrategi: att kombinera digitala strategier med fysiska möten. Detta kan verkligen höja kvaliteten på era framtida rekryteringar.

När undervisningen så småningom kommer ställas om till fysisk kommer det vara en särskilt lämplig tidpunkt för att se över hur ni använder de digitala verktygen. Essentiq har sammanställt några av de verktyg som arbetsgivare kan använda för att ligga steget före i kampen om den bästa talangen. 

 

Delta i digitala event

Under senaste året har studenternas utbud på arbetsmarknadsmässor och dylikt varit lågt. Detta innebär guldläge för de företag som inser att konkurrensen om deras uppmärksamhet är betydligt lägre. Ni bör därför undersöka alla möjliga digitala campusevent som hålls för studenter och se till att närvara på dessa. Det kommer vara en generation av studenter som inte har fått knyta an till värdefulla kontakter inom näringslivet till följd av rådande situation. Nu finns chansen att vara först på den bollen och säkra er framtida kompetensförsörjning med högutbildad färsk kompetens!

 

Anordna ert eget digitala event

Varför inte ta hela rampljuset för er själva? Ett sådant event skulle kunna vara ett informationsevenemang, matchmaking-event eller interaktiva videokonferenser för mindre grupper där deltagare kan delta med video och ljud. Däremot krävs det en del viktiga procedurer som ni bör följa för planering, marknadsföring, optimering av innehåll, värd för evenemanget och utvärdering av resultatet. Vi hjälper er gärna med att utforma ert digitala event och kickstarta ert arbete med talangattraktion!

 

Bygg en talangpool

En talangpool är mer än bara en databas med kandidater, det är den bästa tekniken för proaktiv rekrytering. Den kan hjälpa dig att identifiera kompetenta kandidater redan innan en position har öppnats i företaget. Det gör det också möjligt för HR-chefer att kontinuerligt skaffa topptalanger och diversifiera vilken typ av färdigheter som organisationen behöver för att nå sina mål. Läs mer om fördelarna med en talangpool här.

 

Att arbeta kontinuerligt med evenemang, ambassadörsprogram och annat för att bygga relationer med studenter skapar möjligheten att skapa en “talangpool” av studenter som ännu inte slutfört sina studier.

Redo att innovera sättet att rekrytera studenter på?

Essentiq hjälper företag med deras strategier för att attrahera studenter. Våra koncept vi jobbar efter är beprövade. Har ni råd med att inte jobba för att stärka ert arbetsgivarvarumärke?

Shopping Basket