MENTORSKAPSPROGRAM.

Här kan du läsa mer om mentorskapsprogram, hur de funkar och nyttan som finns att hämta. Vi skräddarsyr mentorskapsprogram för ert bolag med riktad målgrupp.

VARFÖR MENTORSKAPSPROGRAM?

  • En fantastiskt möjlighet att skapa värde för både student och arbetsgivare.
  • Ett enkelt sätt att på 5 månader träffa och coacha kandidater som är redo för rekrytering efteråt.
  • En väg till att skapa en personlig relation till rätt målgrupp och därav bli första valet när studenterna söker sitt första jobb.

PROCESSEN STEG FÖR STEG

RESULTAT FRÅN MENTORSKAPSPROGRAM.

  • Ett antal studenter som genomgår en pre-onboarding under ett antal månader.
  • Skapandet av en personlig relation med ett antal potentiella kandidater.
  • Ett antal studenter som agerar som indirekta ambassadörer för ert employer brand.
  • Potentiellt ett antal studenter redo för rekrytering.
  • Möjligheten att ge ett antal anställda ökat ansvar som mentor och övning i extern kommunikation.
  • Mycket mer!
Vi hjälper företag studenter.

Varför mentorskapsprogram?

I en mentorskapsrelation är både adept och mentor aktiva och bidrar med sina erfarenheter från arbete, utbildning och livet i stort. Fungerande mentorskap mellan mentor och adept bygger på förtroende och en god relation. En annan bärande princip är att det är adeptens behov och målsättningar som styr vad mentor-adeptrelationen fokuserar på och vilka ämnen som tas upp när mentorn och adepten träffas.

Mentorskapsprogram är ett fantastiskt sätt för arbetsgivare att lära känna studenter samt för studenter att få lära känna er. Detta blir ett väldigt naturligt sätt att nätverka utan att studenten/arbetsgivaren behöver känna någon press på att prestera. Här kan ni hjälpa studenten att planera sin karriär samt få en inblick i arbetslivet som väntar.

Bygg ett varumärke!

Genom detta program kan ni bygga ett varumärke samt utforma de ambitiösa studenterna till fantastiska kandidater i framtiden. Dessutom kan ni redan tidigt anställa studenten för ett deltidsjobb som sedan utvecklas till ett framtida drömjobb. Lyckas ni visa upp er på ett bra sätt kommer studenten att vilja dela med sig av ert fantastiska företag med sina vänner och klasskamrater. På så sätt tjänar ni på det genom ”word of mouth” och ni framstår som en attraktiv arbetsgivare.

Utforska studenternas idéer!

Glöm inte att även ni behöver coachas! Det är inte bara studenten som ska lära sig något i slutändan, utan även ni som mentorer. Som student har man all kunskap färskt i minnet och kan komma med nyanserade idéer för att lösa era problem. Våga att diskutera eventuella problem som ni stöter på under er vardag och försök att lösa dem tillsammans!

LÄS MER OM VÅRA ANDRA TJÄNSTER.

INSIKTER.

Välkommen till vår bloggsida som är full med insikter och inspiration. Här vill vi sprida vår kunskap och få fler arbetsgivare att förstå värdet av att jobba kontinuerligt med att bygga relationer med studenter och stärka sitt arbetsgivarvarumärke.