fbpx

Strategisk talangattraktion

Vi hjälper företag studenter.

 För att en organisation ska ha möjlighet att nå framgång så är förmågan att attrahera, coacha, utveckla, rekrytera och behålla studenter avgörande. Många arbetsgivare underskattar ofta den entusiasm och nytänkande som yngre kompetens kan bidra med. När man som ung kommer in i ett företag finns en inneboende känsla av att man måste bevisa sig vilket ofta gör att man vill överprestera. Med det sagt vill vi genom denna artikel belysa fördelarna med att arbeta proaktivt med rekrytering av nyexaminerade och young professionals.

Talangpool

I vårt tidigare inlägg Talangpool – En förutsättning för effektiv rekrytering beskriver vi hur man kan genom att ha en kandidatpool kan göra rekryteringsprocessen mycket enklare genom att kunna sortera kandidater efter kriterier. Det finns idag många verktyg som hjälper dig att samla in och hantera kandidatprofiler.

Att arbeta med en talangpool är ett sätt att arbeta proaktivt med rekrytering. Många arbetsgivare ser det som ett tidskrävande process att hålla sin kandidatpool levande, men detta menar vi på är en stor missuppfattning. Särskilt med all teknik som finns för detta ändamål! Om man dessutom sätter det i perspektiv till de tids- och kostnadskrävande rekryteringsprocesser som måste startas upp om och om igen så är det ett oerhört effektivt arbetssätt. En rik kandidatpool kan utgöra grunden i all rekrytering och vakanta tjänster kan därför tillsättas betydligt snabbare och till en lägre kostnad. 

Ett starkt arbetsgivarvarumärke

Hur pass väl man lyckas med sin talangpool beror på er som arbetsgivares förmåga att bygga och kommunicera ert arbetsgivarvarumärke. Genom hög transparens kan din organisation locka och vårda talanger och uppmuntra dem att gå med i din talangpool. Marknadsföring kan ske i form av en företagsblogg, reklam på sociala medier eller regelbundna aktiviteter på campus. Det sistnämnda är något vi rekommenderar för att verkligen bygga en relation med era framtida anställda. Det finns massvis med kreativa sätt att sticka ut och nå studenternas uppmärksamhet. Vi hjälper dagligen företag med att vinna denna kamp.


Hur kommer det sig att vi pratar mycket om att fylla talangpoolen med nyexaminerade och youg professionals? Jo, låt oss nämna några av alla fördelar:


Stor flexibilitet

Nyexaminerade har vanligtvis en kombinationen av entusiasm över det första jobbet och avsaknad av rutiner som gör dem betydligt mer formbara för den roll ni behöver tillsätta. Dessutom har de ofta en annan livssituation som gör att de är mer flexibla geografiskt och med arbetstider.

Tekniskt kunnande

Studenter som tar examen i dag har växt upp med smarttelefoner och internet på ett annat sätt än tidigare generationer. Större delen av alla verksamheter, i alla branscher, går mer och mer åt det digitala. Detta ger unga en enorm fördel med deras kunskaper om ny teknik men också förmågan att snabbare anpassa sig till nya system och programvaror.

Nya perspektiv

Nyexaminerade och unga tillför nya perspektiv och kommer med nya infallsvinklar. Detta beror delvis på att utbildningen på universitet och högskolorna inte ser ut som de tidigare gjort och dels för att många kommer med frågor om hur och varför. Det ger dig också ett tillfälle att granska din egen verksamhets effektivitet och se på saken med nya ögon. Nytänkande är alltid en grundläggande faktor för förbättringsarbete.

Slutord

Brister i kompetensplanering och rekryteringsprocesser riskerar medföra höga kostnader på grund av felrekryteringar och ineffektivitet i verksamheten. Vi rekommenderar därför alla arbetsgivare att arbete aktivt med detta då det vill spara er tid och pengar i längden. Hör av er för ett kostnadsfritt rådgivningmöte.

Redo att innovera sättet att rekrytera studenter på?

Essentiq hjälper företag med deras strategier för att attrahera studenter. Våra koncept vi jobbar efter är beprövade. Har ni råd med att inte jobba för att stärka ert arbetsgivarvarumärke?

Shopping Basket