fbpx

Talangpool - En förutsättning för effektiv rekrytering

Vi hjälper företag studenter.

Vad är en talangpool?

En talangpool är en databas med kandidatprofiler som vill arbeta för ditt företag. Den kan bestå av en blandning av individer som ansökt tidigare men som inte passade just vid det tillfället och för den tjänsten, individer med tydliga expertkunskaper – eller individer med en mer generell profil, avlägsna konkurrenter och tidigare medarbetare.

En talangpool är mer än bara en databas med kandidater, det är den bästa tekniken för proaktiv rekrytering. Den kan hjälpa dig att identifiera kompetenta kandidater redan innan en position har öppnats i företaget. Det gör det också möjligt för HR-chefer att kontinuerligt skaffa topptalanger och diversifiera vilken typ av färdigheter som organisationen behöver för att nå sina mål.

Analysera anställningsbehov och kompetensgap

Det första steget för att bygga en talangpool är att identifiera dina anställningsbehov och fylla de gap där det finns kompetensbrister inom organisationen. Börja med att förstå utvecklingen av din organisation, överväg betydande variabler som personalomsättning och planerade kampanjer, eftersom de kommer att påverka dina anställningsbehov.

Kartlägg kompetenser för att se var det finns potential och gap, både på team- och individnivå. Genom att inse vilka kompetenser ditt team saknar eller kommer att sakna, kan du skapa en proaktiv strategi som bättre anpassar rekryteringen utefter personalbehovet.

Arbeta med din talangpool

Det finns många verktyg som hjälper dig att samla in och hantera kandidatprofiler. Det kan göra ditt jobb mycket lättare genom kunna sortera kandidater i en stor rekryteringsdatabas med hjälp av teknik som matchar profiler efter dina kriterier.

Ett viktigt steg i talangattraktion är rekryteringsmarknadsföringen som består av det sätt en organisation bygger och kommunicerar sitt arbetsgivarvarumärke. Genom hög transparens kan din organisation locka och vårda talanger och uppmuntra dem att gå med i din talangpool. Marknadsföring kan ske i form av en företagsblogg, reklam på sociala medier eller regelbundna aktiviteter på campus. Det sistnämnda är något vi rekommenderar för att verkligen bygga en relation med era framtida anställda.

Att skapa en stark talangpool handlar om kommunikation. Oavsett om du kommunicerar med kandidater via sociala medier eller nyhetsbrev är det värt att hålla er talangpool uppdaterad åtminstone varje kvartal.

Värt att komma ihåg är att rekommenderade kandidater ofta gör ett bra jobb, så tveka inte att nå ut till någon som har rekommenderats av en kollega eller rekryteringsbyrå.

Redo att innovera sättet att rekrytera studenter på?

Essentiq hjälper företag med deras strategier för att attrahera studenter. Våra koncept vi jobbar efter är beprövade. Har ni råd med att inte jobba för att stärka ert arbetsgivarvarumärke?

Shopping Basket