fbpx

Vad påverkar studentens val av arbetsgivare?

Vi hjälper företag studenter.

I en undersökning av Harvard Business Review frågades 15 000 studenter tre frågor angående deras val av arbetsgivare, så här följer frågorna:

  • Vilka är de topp tre arbetsgivarna du skulle vilja jobba för?
  • Vilka är de topp tre faktorerna som påverkar ditt val av arbetsgivare?
  • Hur har du hittat dessa företag? (Sociala medier, produktanvänding, event på campus etcetera)

Resultatet blev så här:

Vilka är de topp tre arbetsgivarna du skulle vilja jobba för?

Vilka är de topp tre faktorerna som påverkar ditt val av arbetsgivare?

Hur har du hittat dessa företag?
(Sociala medier, produktanvänding, event på campus etcetera)

Som ni ser så är det inte själva jobbet som gör en arbetsgivare attraktiv utan det handlar om att visa upp sin kultur och sina anställda. Studenter vill känna en tillhörighet hos ett bra umgänge, visa då upp era relationer på arbetet och er kultur som ni har lyckats bygga upp. Det är därav viktigt att ha med rätt folk när man marknadsför sig på campus eller på andra plattformar för att det är det första intrycket en student får av er och det intrycket behöver vara det bästa. Det handlar inte längre om vad en student får för jobb längre utan vart en student kan se sig själva jobba och vilket företag det är som matchar hens värderingar och kultur.

Ert rykte är otroligt värdefullt. Det är väldigt viktigt för er att bygga upp ett gott rykte hos studenterna för att lyckas attrahera dom. Som ni ser är ”friends” den största anledningen till att en student hittar nya arbetsgivare. Word of mouth är något vi ständigt värnar om, lyckas ni visa upp er bra för ett X antal studenter kan vi garantera att de kommer berätta om er för deras vänner.

För att få ett bra rykte behöver ni synas oftare än vad ni gör idag och göra det på rätt sätt. Behöver ni hjälp med det?
Kontakta oss!

Redo att innovera sättet att rekrytera studenter på?

Essentiq hjälper företag med deras strategier för att attrahera studenter. Våra koncept vi jobbar efter är beprövade. Har ni råd med att inte jobba för att stärka ert arbetsgivarvarumärke?

Shopping Basket