VARFÖR VI FINNS.

Anledningen till vår existens och vår historia.

It's essentiq.

Varför säger vi så egentligen? Jo, för att varje år tar tusentals kvalificerade kandidater en universitet- eller högskoleexamen. Medan en del av dessa studenter erbjuds jobb redan innan de slutfört sin utbildning, så lämnas många kvar, ivriga efter att bli en del av näringslivet. Detta ger HR-team en uppsjö av högutbildade unga att rekrytera från. 

För att få tillgång till de bästa talangerna från universitet och högskolor runtom i landet bör företag ha en robust strategi för rekrytering på campus. Detta gör det möjligt för företag att bygga relationer med studenter innan de tar examen för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och uppmuntra dem att ansöka till ditt företag när de är redo. Genom att kontinuerligt arbeta med att vårda relationen med studenter kommer företag ha en stor konkurrensfördel gentemot andra rekryterare som letar efter talang i samma bransch.

Kort om Essentiq.

Vår vision är att skapa ett Essentiq som är en rikstäckande partner som sätter standarden för sättet svenska företag arbetar för att attrahera och bygga relationer med studenter. Vi kommer etablera oss i samtliga studentstäder i landet genom att skapa goda relationer med studenter och universitet. Ambitionen är också att utöka utbudet av tjänster för arbetsgivare för att bli en mer heltäckande partner som både kan stötta och ta över delar av arbetsgivarnas arbete kring studentrelationer.

Vår affärsidé är att hjälpa företag med deras strategier för att nå, attrahera och bibehålla studenter.

Detta gör vi genom aktivering eller stöd i satsningar som ambassadörs- eller mentorskapsprogram och event.

Vår story.

Hösten 2018 började vi studera på Örebro universitet tillsammans. Vid den tidpunkten kände vi inte varandra, men vi hade något gemensamt. Vi delade förmågan att våga sikta högt och ha höga ambitioner för oss själva. Studierna flöt på bra, tack vare flitigt studerande, men vi alla ville något mer. Alla tre hade på eget håll tankar på att skapa något för att hjälpa studenter med dagliga problem och utmaningar inom studier, ekonomi, karriär och annat. Allt som fattades var ett bra team.

Vidar Brudvik

Michell Hanna

Josef Alzubaydi

När vi utav ren slump började jobba tillsammans på ett ambassadörsprojekt för ett internationellt konsultföretag hittade vi teamet. 2020 började vi skissa på det som idag är Rookie Student – en studentplattform för alla Sveriges studenter. Utifrån det såg vi ett stort problem. Man studerar för att anskaffa kompetens för att sedan kunna göra karriär inom sitt område. Men klyftan mellan akademin och näringslivet var för stor. Studenter vet inte vilka företag som finns, hur de är som arbetsgivare och har ingen anknytning till dessa. Andra sidan av problemet är att många företag inte jobbar systematiskt, innoverande eller engagerat med att nå dessa studenter med sina budskap och skapa relationer med dem. Därför skapades essentiq.

Vi talar studenternas språk, låt oss översätta ert budskap.

Vi ville ta vår kompetens och göra båda studenter och arbetsgivare en tjänst. Vår vision är att skapa en värld där studenter och arbetsgivare kan välja varandra baserat på värderingar och där det finns riktiga relationer, inte bara rekryteringstillfällen. Från inspiration och intuition byggde vi fram en övergripande strategi och filosofi för att nå studenterna. Vill du läsa mer om detta? Läs om vår filosofi här.

Vår filosofi.

Vår filosofi härstammar från lärdomar av flera års erfarenhet av att jobba med relationer och kommunikation i studentvärlden. Det kombinerat med inspiration och lärdomar från framgångsrika organisationer och personer har format våra värdegrunder och principer för Essentiq.  

Den filosofi vi byggt står på tre ben. Dessa tre ben är ömsevinst, långsiktighet och prestigelöshet. Dessa kan ensamma förklara grunden till hur vi som företag jobbar.

Ömsevinst är ett generellt begrepp. Vårt sätt att se på saken kommer från Jab, Jab, Jab, Right Hook-principen från Vayner Media. Den principen går ut på att man ska ge och ge innan man ber om något. Ett exempel för en webbshop kan vara att ge och ge i form av gratisråd och giveaways för att sedan be kunderna köpa något. Inom Employer Branding fungerar detta inte på exakt samma sätt men vi hävdar att principen är enklare att applicera som arbetsgivare. Vi hjälper arbetsgivare att ge och ge utan att be om något tillbaka. Ge av sin erfarenhet, kunskap och position till studenter för att skapa relationer. På det sättet skapar man riktiga relationer som inte härstammar från att man vill få ut något. Studenter blir mer mottagliga och en tillit börjar växa fram. Den tilliten blir sedan på lång sikt till ett värde för arbetsgivaren inom TA/kompetensförsörjning.

Och just det är nyckeln till vårt andra ben – långsiktighet. Man måste inse att branding, alltså varumärkesarbete, tar tid. Man kan se spår av framtida resultat ganska fort men det faktiska värdet tar längre tid att se. Därför försöker vi alltid skapa en långsiktig strategi som arbetsgivare kan jobba vidare med, oavsett om de väljer att göra det på egen hand eller tillsammans med oss. I vanlig marknadsföring av en produkt kan man direkt mäta hur varje spenderad krona leder till ett visst antal kronor i försäljning. Det är inte likadant inom Employer Branding. Trots det kan man titta på mätetal för att justera sättet man arbetar på tills man hittar rätt tillvägagångssätt för varje arbetsgivare, bransch och målgrupp. Dessa mätetal inkluderar insamlade kontaktuppgifter, exponering av content och konverteringar som man sedan kan jämföra med pengar spenderade.

Vårt tredje ben handlar mer om tillvägagångssätt än bakomliggande strategi eller inställning. Prestigelöshet handlar om att lära sig att studenternas tid och resurser är minst lika viktiga som sina egna. Att ta sin tid och svara och prata med studenter som har funderingar är en enkel manifestation av prestigelöshet. Att tänka kvantitet över kvalitet i antalet studenter man interagerar med är motsatsen till den tanken. I vår erfarenhet skapar man djupare relationer om man vågar spendera mer tid och resurser på ett mindre antal studenter än att sprida ut dessa på alla tillgängliga studenter.

Dessa tre ben eller principer håller vi fast vid i allt vi gör och det gör vi eftersom det gynnar våra kunder i längden – vilket alltid är vårt mål.

Arbetsgivare, dags att innovera!

Här är exempel på hur företag har arbetat framgångsrikt med en kreativ strategi för att attrahera studenter.

Nike

Ambassadörsprogram

Nike utnyttjar sin status som ett globalt imperium och använder sig av världskända idrottsutövare för att få unga att prata om deras varumärke. Nike förlitar sig dock inte enbart på kändisar som LeBron James för att hålla unga människor engagerade, de driver också ett framgångsrikt studentambassadörs-program med fokus på aktiva unga människor som lever och andas Nikes värderingar. Dessa ambassadörer förkroppsligar Nike-andan för vänner och familj och ser till att deras sociala kretsar tänker på Nike varje gång de behöver nya skor eller en ny träningströja. ”Word of mouth”-marknadsföring sår ett litet frö hos mottagaren som med tiden växer och mynnar ut i ett självklart beslut vid såväl val av sportartiklar som arbetsgivare. Att få studenter ge pålitliga rekommendationer till ett stort antal studiekamrater leder till ”ringar på vattnet”-effekt som på ett mycket effektivt sätt stärker arbetsgivarvarumärket. Ett kreativt sätt att få den bästa talangen och de bästa studenterna att vilja jobba för en!

Intel

Mentorskapsprogram

En av världens största tillverkare av datorrelaterade produkter har ett mentorskapsprogram med lite annan filosofi. Istället för att matcha färsk talang med erfarna veteraner har Intel (INTC) anpassat matchningen baserat på intressen och de färdigheter som efterfrågas. Intel söker överallt efter matchningar i sitt mentorprogram, inte enbart i en specifik stad. Varje person som ansöker till mentorskapsprogrammet fyller i ett frågeformulär som hjälper till att hitta den bästa mentorn just för dem. Deltagarna matchas sedan baserat på de specifika färdigheter mentorn besitter. En av de unika sakerna med mentorprogrammet hos Intel är att de inte drar sig för att hitta mentorer bland de högre uppsatta. De har insett värdet av att förmedla information och kunskap från en generation till en annan.